Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Srednje obrazovanje - Saopštenja 2012/2013

Srednje škole i škole za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama kraj 2012/2013.   50 KB 304 KB

Srednje obrazovanje početak školske 2012/2013.godine   74 KB 336 KB

 

.