Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj- saopštenja

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije IV kvartal 2013. godine   52 KB 375 KB

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije III kvartal 2013. godine   62 KB 269 KB

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije II kvartal 2013. godine   62 KB 262 KB

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije I kvartal 2013. godine   85 KB 336 KB

 

 

.