Broj saobraćajnih nezgoda na putevima u Crnoj Gori

Broj saobraćajnih nezgoda na putevima u Crnoj Gori IV kvartal 2013. godine   60 KB 270 KB

Broj saobraćajnih nezgoda na putevima u Crnoj Gori III kvartal 2013. godine   60 KB 267 KB

Broj saobraćajnih nezgoda na putevima u Crnoj Gori II kvartal 2013. godine   60 KB 313 KB

Broj saobraćajnih nezgoda na putevima u Crnoj Gori I kvartal 2013. godine   60 KB 264 KB

 

.