Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Srednje obrazovanje - Saopštenja 2013/2014

Srednje škole i škole za djecu sa pos. obrazovnim potrebama kraj 2013/2014.       51 KB 312 KB

Srednje škole i škole za djecu sa pos. obrazovnim potrebama početak 2013/2014.       74 KB 318 KB

.