IPA 2012 višekorisnički projekat

IPA 2012 višekorisnički projekat – planirano trajanje projekta je  od decembra  2013. Godine do decembra 2015. godine. Projekat pokriva sledeće oblasti:

Metodologija nacionalnih računa

Agro-monetarna statistika

Godišnja biljna statistika

Statistika stočarstva

Istraživanje o strukturi zarada

Kratkoročna statistika

Međunarodna trgovina - dobra

Međunarodna trgovina – usluge

Istraživanje o prihodima i uslovima života 

Statistika cijena – paritet kupovne moći 

Statistika cijena  - HICP

 

.