EFTA konferencija 2014

U saradnji sa EFTA organizacijom, EUROSTAT-om i UNECE-om, Zavod za statistiku organizovao je seminar o upravljanju kvalitetom i njegovim okvirima u statističkim sistemima.  

Seminar se održao 10. i 11. jula 2014. godine u hotelu „Queen of Montenegro“ u Budvi.
Fokus seminara bio je predstavljanje inicijativa o kvalitetu u zemljama i regionima, uz različite okvire kvaliteta i načine na koji se on obezbjeđuje. Učesnici ovog seminara, pored organizatora, bili su direktori i odgovorne osobe za upravljanje kvalitetom iz statističkih kancelarija iz više od 15 zemalja.
 

.