Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

15. decembar 2008. – Crna Gora podnosi aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
22. jul 2009. – Evropska komisija uručuje Upitnik Vladi Crne Gore. Crna Gora prosljeđuje odgovore i dodatne odgovore na Upitnik 9. decembra 2009. i 12. aprila 2010. 
9. novembar 2010. – Evropska komisija daje pozitivno mišljenje na aplikaciju Crne Gore za članstvo u EU.
17. decembar 2010. – Evropski savjet dodjeljuje Crnoj Gori status kandidata. 
12. oktobar 2011. – U Izvještaju o napretku, Evropska komisija preporučuje otvaranje pristupnih pregovora sa EU.
23. maj 2012. – Evropska komisija objavljuje Izvještaj o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi i predlaže zemljama članicama Evropske unije da otvore pregovore između Crne Gore i EU u junu 2012. godine. 
26. jun 2012. – Evropski savjet za opšte poslove u Luksemburgu je odlučio da preporuči započinjanje pristupnih pregovora između Crne Gore i EU Evropskoj komisiji.
29. jun 2012. – Zvanični početak pregovaračkog procesa između Crne Gore i Evropske unije. 
27. jun 2013. – Završen proces skrininga za 33 pregovaračka poglavlja.
16. decembar 2014. Zvanično otvorena poglavlja: 18 – Statistika, 28 - Zaštita potrošača i zdravstvena zaštita, 29 - Carinska unija, 33 - Finansijske i budžetske odredbe.

U pregovaračkom procesu MONSTAT ima ključnu ulogu u Poglavlju 18 - Statistika, usklađivanje statistike sa međunarodnim standardima i metodologijama. MONSTAT ima  važnu ulogu i u mnogim drugim poglavljima. Podaci koje pruža MONSTAT korisnicima služe za praćenje napretka u sprovođenju politike prema određenim područjima.
Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji prati se preko dva izvještaja:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.