Klanje stoke i živine u klanicama

Klanje u klanicama - Decembar 2015. godine   27 KB    235 KB

Klanje u klanicama - Novembar 2015. godine   27 KB    235 KB

Klanje u klanicama - Oktobar 2015. godine   27 KB    235 KB

Klanje u klanicama - September 2015. godine   27 KB    235 KB

Klanje u klanicama - Avgust 2015. godine   27 KB      81 KB

Klanje u klanicama - Jul 2015. godine   27 KB   235 KB

Klanje u klanicama - Jun 2015. godine   27 KB     81 KB

Klanje u klanicama - Maj 2015. godine   27 KB     81 KB

Klanje u klanicama - April 2015. godine   26 KB     81 KB

Klanje u klanicama - Mart 2015. godine   26 KB     81 KB

Klanje u klanicama - Februar 2015. godine   26 KB   234 KB

Klanje u klanicama - Januar 2015. godine   26 KB   234 KB

 

 

.