Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Srednje obrazovanje - Saopštenja 2014/2015

Srednje škole i škole za djecu sa pos. obrazovnim potrebama kraj 2014/2015.       84 KB 349 KB

Srednje škole i škole za djecu sa pos. obrazovnim potrebama početak 2014/2015.       92 KB 341 KB

.