Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2014. godina - Tabele

Tabela 1. Vitalni događaji u Crnoj Gori u 2014. godini   28 KB

Tabela 2. Živorođeni, umrli i prirodni priraštaj po regionima, 2014. godina   29 KB

Tabela 3. Živorođeni po polu prema mjesecu rođenja, 2014. godina   29 KB

Tabela 4. Umrli po polu prema mjesecu smrti, 2014. godina   29 KB

Tabela 5. Prirodni priraštaj po mjesecima, 2014. godina   29 KB

Tabela 6. Živorođeni, umrli i prirodni priraštaj po opštinama, 2014. godina   30 KB

Tabela 7. Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori zadnjih pet godina   30 KB

 

 

.