Metodologija za nacionalne račune

U izradi Nacionalnih računa se koriste sljedeće međunarodne metodologije:

 

.