Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Bilans uglja - Saopštenja

Bilans uglja 2022. godina - preliminarni podaci   32 KB 260 KB

Bilans uglja 2021. godina - konačni podaci   44 KB 239 KB

Bilans uglja 2021. godina - preliminarni podaci   32 KB 260 KB

Bilans uglja 2020. godina - konačni podaci   44 KB 239 KB

Bilans uglja 2020. godina - preliminarni podaci   32 KB 686 KB

Bilans uglja 2019. godina - konačni podaci   44 KB 686 KB

Bilans uglja 2019. godina - preliminarni podaci   44 KB 289 KB

Bilans uglja 2018. godina - konačni podaci   44 KB 289 KB

Bilans uglja 2018. godina - preliminarni podaci   44 KB 416 KB

Bilans uglja 2017. godina - konačni podaci   44 KB 416 KB

Bilans uglja 2017. godina   44 KB 416 KB

Bilans uglja 2016. godina   44 KB 416 KB

Bilans uglja 2015. godina   44 KB 536 KB

.