Politika revizije

Dokument "Politika revizije" pripremljen je od strane Zavoda za statistiku a na osnovu Priručnika Evropskog statističkog sistema za politiku revizije za Glavne evropske ekonomske indikatore (ESS Guidelines on revision policy for PEEIs). Primjena ovog dokumenta u praksi doprinijeće poboljšanju kvaliteta statističkog proizvoda.

 

 

.