Strategija upravljanja kvalitetom

Strategija upravljanja kvalitetom je strateški razvojni dokument iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta u statističkom sistemu Crne Gore. Uprava za statistiku, kao glavni koordinator statističkog sistema ima zakonsku obavezu, da zajedno sa drugim proizvođačima zvanične statistike neprekidno i sistematski radi na unaprjeđenju kvaliteta.

Strategija upravljanja kvalitetom određuje osnovne elemente sistema upravljanja kvalitetom, koji se baziraju na Kodeksu prakse evropske statistike, kao i načinu njihovog ostvarivanja.

Ovo je dokument koji će se u srednjem roku preispitivati i mijenjati, odnosno dopunjavati i služi kao osnov za izradu akcionih planova u oblasti obezbjeđenja kvaliteta (kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih).

Svrha Strategije upravljanja kvalitetom je implementacija i primjena principa TQM modela, (Total quality menagment/Upravljanje ukupnim kvalitetom) koji predstavljaju zajednički okvir kvaliteta Evropskog statističkog sistema. Radi se o sistemskom i organizovanom modelu, s ciljem da se unaprijedi kvalitet rezultata zvanične statistike i poboljša kvalitet njegove proizvodnje. TQM model se zasniva na procesima planiranja, organizovanja, kontrole i stalnog unaprjeđenja proizvodnje rezultata zvanične statistike, uz učešće svih zaposlenih. 

Ovdje možete preuzeti Strategiju upravljanja kvalitetom,

 

.