Indeks prometa u uslugama iz administrativnog izvora - Saopštenja 2018

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konačni podaci


 IV kvartal                                           (34 KB) (381 KB)  |  (34 KB) (381 KB)

 III kvartal                                           (34 KB) (281 KB)  |  (34 KB) (381 KB)

 II kvartal                                           (34 KB) (281 KB)  |  (34 KB) (281 KB)

 I kvartal                                           (34 KB) (404 KB)  |  (34 KB) (281 KB)

.