Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma - Saopštenja 2018

Četrvti kvartal    (28 KB) (265 KB)

Treći kvartal    (28 KB) (265 KB)

Drugi kvartal    (28 KB) (265 KB)

Prvi kvartal    (28 KB) (265 KB)

 

.