BDP - kvartalno 2018

III kvartal 2018. godine - preliminarni podaci    (45 KB) (338 KB)

II kvartal 2018. godine - preliminarni podaci    (45 KB) (338 KB)

I kvartal 2018. godine - preliminarni podaci    (45 KB) (338 KB)

 

.