Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila i maja 2022. godine
Građevinska aktivnost - Saopštenja 2019

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konačni podaci


 IV kvartal                                           (34 KB) (562 KB)  |  (34 KB) (562 KB)

 III kvartal                                           (34 KB) (334 KB)  |  (34 KB) (563 KB)

 II kvartal                                           (34 KB) (334 KB)  |  (34 KB) (334 KB)

 I kvartal                                           (34 KB) (334 KB)  |  (34 KB) (334 KB)

.