Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila i maja 2022. godine
Cijene stanova u novogradnji - Saopštenja 2019

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konacni podaci


 IV kvartal                                           (28 KB) (291 KB)  |  (28 KB) (291 KB)

 III kvartal                                           (28 KB) (291 KB)  |  (28 KB) (291 KB)

 II kvartal                                           (28 KB) (291 KB)  |  (28 KB) (291 KB)

 I kvartal                                           (28 KB) (291 KB)  |  (28 KB) (291 KB)

.