IPA2015 GRANT Program

IPA 2015 višekorisnički projekat – GRANT je trajao u periodu od jula 2017. godine do oktobara 2019. godine. U okviru programa obuhvaćeni su sljedeći pilot projekti:

1. Spoljna trgovina uslugama;

2. Statistika cijena - Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP), Indeks tržišnih cijena kuća i

3. stanova (HPI);

4. Statistika cijena - Paritet kupovne moći (PPP);

5. Biznis registar;

6. Kratkoročna statistika implementacija ESS uputstava i standarda;

7. Statistika transporta - putnici i drumski saobraćaj;

8. Statistika radne snage (ARS);

9. Statistika prihoda i uslova života (EU SILC) - implementacija;

10. Statistika biljne proizvodnje (ACS);

11. Statistika stočarstva;

12. Agromonetarna statistika;

13. Statistika životne sredine;

14. Ad-hoc Neobuhvaćena ekonomija;

15. Ad-hoc Tradicionalni Pilot Popis.

 

.