IPA 2017 Nacionalni projekat

Planirano trajanje projekta je septembar 2018. godine do mart 2020. godine. Ciljevi Projekta su se ticali dvije (2) komponente: 

• Komponenta 1: Unaprijeđenje kapaciteta osoblja Monstat-a

• Komponenta 2: Unapređenje pružanja usluga od strane statističkog sistema Crne Gore

 

.