Saopštenja za Indeks potrošačkih cijena (CPI)

Decembar 2010: Cijene roba i usluga više za 0,1 % 17.01.2010.

Novembar 2010.: Cijene roba i usluga više za 0,2 % 13.12.2010.

Oktobar 2010.: Cijene roba i usluga više za 0,2 % 05.11.2010.

Septembar 2010: Cijene roba i usluga više za 0,1%.  13.10.2010.

Avgust 2010: Cijene roba i usluga više za 0,1%.  08.09.2010

Jul 2010: Cijene roba i usluga više za 0,2%. 04.08.2010.

Jun 2010: Cijene roba i usluga niže za 0,4%. 09.07.2010.

Maj 2010Cijene roba i usluga niže za 0,1%. 09.06.2010.

April 2010:  Cijene roba i usluga više za 0,1% 17.05.2010.

Mart 2010:  Cijene roba i usluga više za 0,4% 12.04.2010.

Februar 2010:  Cijene roba i usluga više za 0,1% 12.03.2010.

Januar 2010: Cijene roba i usluga niže za 0,3% 22.02.2010.

 

.