Godišnji podaci

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2016. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-decembar 2016. godine, prema konačnim podacima iznosila je 2 388 miliona eura, što ukazuje na rast od 10,6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 325,8 miliona eura, a uvoz 2 061,7 miliona eura. U odnosu na isti period 2015. godine izvoz je bio veći za 2,7%, a uvoz veći za 12%. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,8% i manja je u odnosu na 2015. godinu kada je iznosila 17,2%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 86,6 miliona eura (koji čine: obojeni metali - 63 mil. eura i gvožđe i čelik – 14,3 mil. eura).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 527,8 miliona eura (koji čine: drumska vozila – 134,7 mil. eura i električne mašine, aparati i uređaji – 129,9 mil. eura). Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (82 mil. eura), Mađarska (34,9 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (26,6 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (457,3 mil. eura), Njemačka (217,2 mil. eura) i Kina (185,2 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

 
Podaci Metodologija Saopštenja

 

 

.