Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Statistika osnovnog obrazovanja - Saopštenja 2019/2020

Osnovne škole kraj školske 2019/2020. godine   (15 KB) (299 KB)

Osnovno obrazovanje odraslih-početak školske 2020/2021. godine i kraj školske 2019/2020. godine   (105 KB) (339 KB)

Osnovne škole i resursni centri početak školske 2019/2020. godine   (105 KB) (339 KB)

 

.