Kontakt informacije za korisnike

Na sve zahtjeve korisnika za podacima, odgovorićemo u što je moguće kraćem roku. Kao i do sada, zahtjevi se šalju na e-mail adresu: contact@monstat.org. 

Komunikacija sa predstavniima medija je omogućena putemmediji@monstat.org. 

Omogućeno je da stranke podnose neophodnu skeniranu dokumentaciju za razvrstavanje jedinica po djelatnosti na e-mail adresu razvrstavanje_djelatnosti@monstat.org ili putem pošte na adresu Uprave za statistiku (IV Proleterske br. 2, Podgorica); 

.