Dodatne obrade podataka

Spoljnotrgovinska robna razmjena po tarifnim oznakama od 25 do 97 glave Carinske tarife, za 2019. godinu, po zemljama

  (10 MB)

Broj zaposlenih u preduzećima koja obavljaju djelatnosti u oblasti plave ekonomije

    (14 KB)

Zaposleni po oblastima klasifikacije djelatnosti, februar 2020     (14 KB)

Zaposleni po sektorima djelatnosti 2010 - 2019. godina     (14 KB)

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) po sektorima djelatnosti     (14 KB)

Prosječne bruto zarade po sektorima djelatnosti  2012-2019. godina     (14 KB)

Broj aktivnih poslovnih subjekata po opštinama prema sektoru djelatnosti, 2019. godina     (14 KB)

Broj aktivnih poslovnih subjekata po opštinama prema klasi veličine, 2019. godina     (14 KB)

.