Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca - Saopštenja

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2021 godini  44 KB 428 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2020 godini  44 KB 428 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2019 godini  21 KB  372 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2018 godini  44 KB   372 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2017 godini  44 KB  372 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2016 godini  34 KB   519 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2015 godini  34 KB     398 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2014 godini  30 KB 398 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2013 godini  24 KB   389 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2012 godini  24 KB   342 KB

Upotreba ICT u domaćinstvima u 2011 godini   26 KB   456 KB

.