Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda - Saopštenja 2021

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal                        (34 KB) (190 KB)  |  (34 KB) (190 KB)

III kvartal                        (34 KB) (332 KB)  |  (34 KB) (190 KB)

II kvartal                        (34 KB) (332 KB)  |  (34 KB) (332 KB)

I kvartal                        (34 KB) (332 KB)  |  (34 KB) (332 KB)

.