Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Indeks proizvodnje i prometa u industriji - Saopštenja 2021

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal                        (34 KB) (204 KB)  |  (34 KB) (204 KB)

III kvartal                        (34 KB) (352 KB)  |  (34 KB) (206 KB)

II kvartal                        (34 KB) (339 KB)  |  (34 KB) (339 KB)

I kvartal                        (34 KB) (339 KB)  |  (34 KB) (339 KB)

.