Cijene stanova u novogradnji - Saopštenja 2021

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


 IV kvartal    (27 KB) (225 KB)  |  (27 KB) (225 KB)

 III kvartal    (27 KB) (304 KB)  |  (27 KB) (185 KB)

 II kvartal    (34 KB) (478 KB)  |  (27 KB) (385 KB)

 I kvartal    (34 KB) (478 KB)  |  (34 KB) (478 KB)

.