Statistika organske proizvodnje

Pravni osnov 
Istraživanje se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (”Sl. list Crne Gore”, br. 18/12 i 47/19). Istraživanje o statistici organske proizvodnje uključeno je prvi put kao redovno za 2022. godinu u Godišnjem planu zvanične statistike (”Sl. list Crne Gore”, br. 2/2022 od 12.01.2022. godine“) kada su i prvi put objavljeni podaci za 2021. godinu. U martu 2023. godine Uprava za statistiku objavila je i konačne podatke za seriju podataka za period 2016-2020 koji su bili u predhodnom periodu dostavljeni Eurostatu kao preliminarni i zaštićeni.

METODOLOŠKE OSNOVE 

Cilj i svrha istraživanja 

Podaci o organskoj proizvodnji obuhvataju broj organskih poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, korišteno poljoprivredno zemljište u organskoj poljoprivredi po kategorijama, ostvarene prinose usjeva i trajnih nasada, organski uzgojenu stoku po vrstama i organske proizvode životinjskog porijekla.

Izvještajne jedinice 

Administrativni izvor podataka je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Direktorat za poljoprivredu) koje prethodno iste dobija od strane sertifikacionog tijela Monteorganica shodno Zakonu o organskoj proizvodnji ("Sl. list CG", br. 56/2013). Podaci su u skladu sa EU Regulativom 834/2007 i EU Regulativom 889/2008 kao i sa novim ESS Sporazumom o statistici organske proizvodnje, koji je ESSC odobrio 12. februara 2020. godine, stupio je na snagu 1. januara 2022. godine.

Obuhvat istraživanja

Istraživanjem su obuhvaćeni poljoprivredni proizvođači koji se nalaze u Registru subjekata organske proizvodnje u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore", br. 18/12 i 47/19).

Više informacija o objavljenim podacima i metodologiji možete naći u sekcijama ispod.
 

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

.