Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda - Saopštenja 2023

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal                        (34 KB) (213 KB)  | - -

III kvartal                        (34 KB) (213 KB)  |  (34 KB) (213 KB)

II kvartal                        (34 KB) (213 KB)  |  (34 KB) (213 KB)

I kvartal                        (34 KB) (213 KB)  |  (34 KB) (213 KB)

.