Misije procjene

U Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (“Sl. list CG“, br.18/12), članom 62, definisana je koordinaciona uloga MONSTAT-a u međunarodnoj saradnji. Organizaciona jedinica u okviru MONSTAT-a zadužena za implementiranje ove uloge jeste odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

U cilju obezbjeđivanja uporedivosti statističkih podataka sa drugim državama i sprovođenjem saradnje sa međunarodnim organizacijama i proizvođačima zvanične statistike iz drugih država, neophodno je stalno usklađivanje crnogorskog statističkog sistema sa evropskim i međunarodnim standardima. Kako bi se najlakše prepoznale oblasti koje je potrebno dalje uskladiti i unaprijediti, organizuju se procjene koje mogu biti sprovedene kroz misije ili putem izvještavanja trenutnog stanja kroz različite vidove upitnika.

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije je zaduženo za organizovanje misija koje za cilj imaju procjenu statističkog sistema, kao i rada Uprave za statistiku (u daljem tekstu: MONSTAT-a). Procjena statističkog sistema i rada MONSTAT-a vrši se iz različitih uglova  i od strane različitih institucija. Svaka procjena kao rezultat ima izvještaj, u kojem se daje pregled trenutnog stanja, kao i spisak aktivnosti u cilju daljeg unapređenja.

Lista misija procjene:

.