Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Maj 2010.

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom potrošačkih cijena u maju mjesecu 2010.godine u odnosu na april mjesec bile su niže za 0,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u maju mjesecu porasle su samo cijene prevoza i to za 0,2%, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića bile niže za 0,1%, alkoholnih pića i duvana za 0,2%, odjeće i obuće za 0,2%, pokućstva i opreme za kuću za 0,1%, kulture i rekreacije za 0,2%. Cijene stanovanja, zdravstva, komunikacija, obrazovanja, restorana i hotela, kao i ostalih dobara i usluga ostale su na nivou iz prošlog mjeseca.
 
Rast potrošačkih cijena u maju mjesecu 2010.godine u odnosu na maj mjesec 2009. godine bio je viši za 0,3%, dok je u odnosu na decembar bio viši za 0,2%.
 
Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-maj 2010.godine u odnosu na isti period 2009.godine bila je viša za 0,5%.
 
Ovdje možete preuzeti saopštenje za maj 2010.

 

.