Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Saopštenje iz demografije za 2009. godinu

Podaci dati u saopštenju odnose se na rođena i umrla lica, sklopljene i razvedene brakove kao i migracione tokove unutar Crne Gore u 2009. godini.
 
U 2009.godini zabilježen je značajniji porast broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu. Od 8 642 živorođene djece,4 597 ili 53,2% je dječaka i 4 045 ili 46,8% je djevojčica.

U 2009. godini umrlo je 154 lica više nego prethodne godine, što predstavlja rast od 2,7%. Od ukupnog broja umrlih lica (5 862) u 2009. godini 3 008 ili 51,3% odnosilo se na muška i 2 854 ili 48,7% na ženska lica.

U 2009. godini sklopljeno je 3 829 brakova, što je za 384 više nego u 2008. godini.

U 2009.godini pravosnažno je razvedeno 456 brakova.

Ovdje možete preuzeti kompletno saopštenje iz demografije.

.