Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Saopštenje iz demografije za 2008. godinu

U 2008. godini zabilježen je značajniji porast broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 5,4%, tj. rođeno je 424 djece više nego u 2007. Od 8 258 živorođene djece, 4 313 ili 52,2% rođeno je muške djece i 3 945 ili 47,8% ženske djece.

U 2008. godini zabilježen je manji broj umrlih lica nego prethodne godine, tj. umrlo je 271 lice ili 4,5% manje nego prethodne godine. Od ukupnog broja umrlih lica (5 708) u 2008. godini 2 982 ili 52,2% odnosilo se na muška i 2 726 ili 47,8% na ženska lica.

U 2008. godini sklopljeno je 3 445 brakova.

U 2008. godini bilo je 460 pravosnažno razvedenih brakova.


Ovdje možete preuzeti kompletno saopštenje iz demografije za 2008. godinu.

.