Umrli u 2008. godini

U 2008. godini zabilježen je manji broj umrlih lica nego prethodne godine, tj. umrlo je 271 lice ili 4.5% manje nego prethodne godine. Od ukupnog broja umrlih lica (5 708) u 2008. godini 2 982 ili 52,2% se odnosilo na muška , a 2 726 ili 47,8% na ženska lica.

Stopa mortaliteta (umrli na 1000 stanovnika) u 2008. godini iznosila je 11,8.

U 2008. godini umrlo je 62 odojčadi. Od ukupnog broja umrle odojčadi 37 ili 59,7% umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana starosti.

Stopa umrle odojčadi u 2008. godini iznosila je 7,5.


Detaljnije


UMRLI PREMA STAROSTI I POLU U 2008. GODINI


UMRLI PO OPŠTINAMA PREMA POLU, MJESTU SMRTI I LIJEČENJU U 2008. GODINI 


 

 

 

.