Kratkoročni indikatori

U okviru Odsjeka statistike kratkoročnih indikatora vrše se poslovi praćenja obima, strukture i dinamike kretanja ekonomskih aktivnosti na mjesečnom, kvartalnom, godišnjem i višegodišnjem nivou. S tim u vezi, prikupljaju se statističke informacije neophodne za donošenje mjera i kreiranje različitih politika u oblastima industrije, građevinarstva, unutrašnje trgovine, ostalih usluga i investicija.

Osnovna uloga kratkoročnih indikatora je da pruže informacije za praćenje i analizu kratkoročnog kretanja dijela ekonomije neophodne za donošenje bitnih odluka u okviru tekuće ekonomske politike.

Uprava za statistiku prikuplja, obrađuje, analizira i objavljuje statističke podatke iz oblasti katkoročnih statistika. Ona kreira upitnike, izrađuje programe za unos podataka i obradu rezultata, priprema i primjenjuje metodologije, sprovodi sva istraživanja u skladu sa Planom i Programom zvanične statistike.

U procesu izrade kratkoročnih statistika primjenjuju se međunarodni i evropski standardi za prikupljanje, obradu i publikovanje podataka korišćenjem klasifikacija koje su u skladu sa međunarodnim standardima, tako da obezbjeđuju uporedivost na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Aktuelnosti

 

.