Decenija obnove nezavisnosti – Najčešće traženi statistički indikatori, statistički pokazatelji 2006-2016;
Turizam

Pravni osnov

Statistička istraživanja u turizmu se sprovode na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja statistike turizma je da obezbijedi kvalitetne podatke za kreiranje turističke politike, strategije razvoja turizma kao i ostalih potreba domaćih i inostranih korisnika.
Istraživanjima se prati turistički promet (dolasci i noćenja) domaćih i stranih turista u svim vrstama objekata za smještaj (hoteli, moteli, kampovi, odmarališta, privatni smještaj) u Crnoj Gori, kao i broj dolazaka brodova na kružnom putovanja, plovila za sport i razonodu, i broj putnika koji na ovaj način posjećuju našu zemlju.

Obuhvat istraživanja

Statistika turizma pokriva ugostiteljske i druge organizacije koje pružaju usluge smještaja turistima (hoteli, moteli, kampovi, odmarališta), odnosno koje posreduju  u pružanju tih usluga (agencije). Ovim istraživanjem su obuhvaćena i lica koja se bave pružanjem usluga smještaja u privatnim kućama i sobama. Istraživanje se sprovodi na potpunom obuhvatu (21 opština u Crnoj Gori). Istraživanja koja se odnose na broj dolazaka brodova na kružnom putovanju, plovila za sport i razonodu, kao i broj putnika koji na ovaj način posjećuju našu zemlju pokrivaju lučke kapetanije Bar i Kotor, tj. njihove ispostave koje su nadležne za izdavanje odobrenja za plovidbu ovim plovilima u teritorijalnom moru Crne Gore.

Izvori podataka

Izvor podataka je knjiga gostiju, koju su obavezni da vode svi subjekti koji se bave pružanjem usluge smještaja turistima i lučke kapetanije Bar i Kotor, tj. njihove ispostave.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje individualnih podataka o ugostiteljskim organizacijama, kao i o subjektima koji se bave pružanjem usluge smještaja turistima.

 

 

.