Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Srednje obrazovanje - Saopštenja 2010/2011

Srednje i škole za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama kraj školske 2010/2011. godine   63 KB  305 KB

Redovni učenici u srednjim školama (PDF, 142 KB)  

Učenici srednjih škola po opštinama, razredima i polu (XLS, 22 KB)  

Učenici srednjih škola po područjima rada, razredima i polu  (XLS, 34 KB)   

 

.