Smještaj

Pravni osnov

Istraživanje smještajne statistike se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („SL list CG “ br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja smještajne statistike je priprema tabela koje se odnose na kapacitete, njihovu iskorišćenost, kao i strukturu gostiju po vrstama objekata.
Istraživanjem se dobijaju podaci o vrsti objekta, kategoriji objekta, broju soba/apartmana/mjesta za kampovanje (zavisno od vrste objekta), kao i o broju stalnih i broju pomoćnih kreveta.

Obuhvat istraživanja

Smještajna statistika pokriva ugostiteljske i druge organizacije koje pružaju usluge smještaja turistima (hoteli, moteli, kampovi, odmarališta), odnosno koje posreduju  u pružanju tih usluga (agencije). Ovim istraživanjem su obuhvaćena i lica koja se bave pružanjem usluga smještaja u privatnim kućama i sobama. Istraživanje se sprovodi na potpunom obuhvatu (21 opština u Crnoj Gori).

Izvori podataka

Izvor podataka su ugostiteljske i druge organizacije koje pružaju usluge smještaja turistima (hoteli, moteli, kampovi, odmarališta), odnosno koje posreduju  u pružanju tih usluga (agencije), kao i lica koja se bave pružanjem usluga smještaja u privatnim kućama i sobama.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje individualnih podataka o ugostiteljskim organizacijama, kao i o subjektima koji se bave pružanjem usluge smještaja turistima.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

 
Podaci Metodologija

 

.