Satelitski računi u turizmu

Pravni osnov

Statističko istraživanje - satelitski računi u turizmu se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

 

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja satelitskih računa u turizmu je mjerenje ekonomskih efekata turizma na osnovu poređenja turizmom generisane potražnje za proizvodima i uslugama te njihove ponude. Istraživanjem se detaljno analiziraju svi aspekti potražnje za proizvodima i uslugama koje su vezane za aktivnosti posjetioca, sagledava se operativna povezanost s ponudom tih proizvoda i usluga u ekonomiji i opisuje se odnos ponude sa ostalim ekonomskim aspektima.

Obuhvat istraživanja

Satelitski računi u turizmu pokrivaju ugostiteljske i druge organizacije koje pružaju usluge smještaja turistima (hoteli, moteli, kampovi, odmarališta), odnosno koje posreduju  u pružanju tih usluga (agencije). Ovim istraživanjem su obuhvaćena i lica koja se bave pružanjem usluga smještaja u privatnim kućama i sobama. Istraživanje se sprovodi na potpunom obuhvatu (21 opština u Crnoj Gori).

Izvori podataka


Pri  kompilaciji pilotskih satelitskih računa u turizmu za Crnu Goru 2009, kao polazni osnov i referentni okvir korišćeni su zvanični podaci Nacionalnih računa Uprave za statistiku Crne Gore i platnog bilansa Centralne Banke Crne Gore. Ostali korišćeni izvori podataka su:

-  Mjesečni izvještaj o dolascima i noćenjima turista u smještajnim objektima (obrazac TU-11) - redovno istraživanje Uprave za statistiku Crne Gore
- Rezultati istraživanja ,,Anketiranje turista u Crnoj Gori 2009” (Nacionalna Turistička Organizacija, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore i GTZ- Njemačka organizacija za tehničku saradnju)
-  Anketa o potrošnji domaćinstava (APD) – redovno istraživanje Uprave za statistiku Crne Gore
-  Ostalo ( podaci aeodroma Podgorica i Tivat itd.)
-  Putovanja članova domaćinstava - pilot istraživanje Uprave za statistiku Crne Gore

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje individualnih podataka o ugostiteljskim organizacijama, kao i o subjektima koji se bave pružanjem usluge smještaja turistima.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

Podaci Metodologija Saopštenja

.