Građevinska aktivnost

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore “ br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja o građevinarstvu je da se obezbijede rezultati građevinske aktivnosti po vrsti građevina. Podaci koji se prikupljaju ovim istraživanjem predstavljaju rezultat rada građevinskih preduzeća na teritoriji Crne Gore. Oni omogućavaju praćenje građevinske proizvodnje, sagledavanje veličine i strukture investicionih ulaganja u građevine i angažovane radne snage.

Izvori podataka i obuhvat

Istraživanjem o građevinarstvu obuhvataju se privredna društva koja su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD) razvrstana u građevinsku djelatnost (sektor F – Građevinarstvo) i kojima građevinarstvo nije osnovna djelatnost. U istraživanju je primijenjen stratifikovani uzorak.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br.18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

 

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.