Cijena stanova u novogradnji

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore “ br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Osnovni cilj ovog istraživanja je prikupljanje informacija o nivou i dinamici cijena stanova. Ugovorene cijene se koriste u cilju sagledavanja nivoa tekućih cijena stambene izgradnje, kao i uvida u nivo investicija u stambenu izgradnju. Jedinica posmatranja je ugovorena cijena korisne površine prodatog stana novogradnje u isključivo stambenim, pretežno stambenim i pretežno nestambenim zgradama. Izuzetak su stanovi koji se grade za sopstvene potrebe.

Izvori podataka i obuhvat
Istraživanjem o cijenama stanova novogradnje obuhvataju se privredna društva koja su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD) razvrstana u građevinsku djelatnost (sektor F – Građevinarstvo) i kojima građevinarstvo nije osnovna djelatnost.
Jedinica posmatranja je ugovorena cijena korisne površine prodatog stana po 1m² u novogradnji, u isključivo stambenim, pretežno stambenim i pretežno nestambenim zgradama.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br.18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

Kvartalni podaci Godišnji podaci Metapodaci Izvještaji o kvalitetu

 

.