Građevinski radovi

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“ br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj godišnjeg istraživanja o građevinskim radovima je praćenje građevinske proizvodnje, sagledavanje veličine i strukture investicionih ulaganja u građevine i angažovane radne snage. Podaci koji se prikupljaju ovim istraživanjem predstavljaju rezultat rada građevinskih preduzeća i fizičkih lica na teritoriji Crne Gore.

Izvori podataka i obuhvat
Istraživanjem se obuhvataju privredna društva koja su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD) razvrstana u građevinsku djelatnost (sektor F – Građevinarstvo) i kojima građevinarstvo nije osnovna djelatnost, kao i fizička lica za zgrade građene u organizaciji individualnih vlasnika.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br.18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

 

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.