Porušene zgrade sa stanovima

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore “ br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj godišnjeg izvještaja o porušenim zgradama sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora je prikupljanje, obrada i objava podataka o stanovima koji su zbog rušenja, promjene namjene stambenog prostora u nestambeni ili iz drugih razloga isključeni iz stambenog fonda, tj. za koje se stambeni fond smanjio.

Izvori podataka i obuhvat 

Izvor podataka je administrativni (Ministarstvo održivog razvoja i turizma).

Godišnji izvještaj o porušenim zgradama sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora popunjavaju nadležni organi uprave i preduzeća koja raspolažu dokumentacijom o rušenjima, odnosno koji izdaju građevinske dozvole vezane za promjenu namjene stambenog prostora u nestambeni ili spajanje dva ili više stanova u jedan stan.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br.18/12). 

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod. 

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.