Porušene zgrade sa stanovima

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore “ br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj godišnjeg izvještaja o porušenim zgradama sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora je prikupljanje, obrada i objava podataka o stanovima koji su zbog rušenja, promjene namjene stambenog prostora u nestambeni ili iz drugih razloga isključeni iz stambenog fonda, tj. za koje se stambeni fond smanjio.

Izvori podataka i obuhvat
Izvor podataka je administrativni (Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva i Sekretarijati lokalne samouprave).
Godišnji izvještaj o porušenim zgradama sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora popunjavaju nadležni organi uprave i preduzeća koja raspolažu dokumentacijom o rušenjima, odnosno koji izdaju građevinske dozvole vezane za promjenu namjene stambenog prostora u nestambeni ili spajanje dva ili više stanova u jedan stan.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br.18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

Podaci Metodologija Saopštenja Obrasci Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.