Trgovina na veliko

Pravni osnov

Godišnje istraživanje trgovine na veliko se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike  ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).
 

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Godišnjim istraživanjem trgovine na veliko se prikupljaju godišnji podaci o prometu u trgovini na veliko. Dobijeni podaci se koriste za praćenje obima i dinamike kretanja prometa, analizu efekata mjera trgovinske politike, analizu obima i strukture prometa u trgovini na veliko po robnim grupama i sagledavanja ukupnih ekonomskih kretanja.

Obuhvat istraživanja

Podaci se prikupljaju na uzorku izvještajnih jedinica koje reprezentuju kretanje ukupnog prometa robe, pa prema tome rezultati prikupljeni na osnovu uzorka predstavljaju godišnju ocjenu o ostvarenom prometu robe u trgovini na veliko na teritoriji Crne Gore. Okvir za uzorak obuhvata sva privredna društva (preduzeća) čija je osnovna djelatnost trgovina i  koja su u Centralnom registru Privrednog suda prema klasifikaciji djelatnosti razvrstana u oblasti 46.


Izvori podataka
Izvor podataka su sva privredna društva (preduzeća) čija je osnovna djelatnost trgovina i  koja su u Centralnom registru Privrednog suda prema klasifikaciji djelatnosti razvrstana u oblasti 46.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni godišnjim istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje podataka o pojedinim privrednim društvima.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod. 

Podaci Metodologija Saopštenja Obrasci Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.