Procjene stanovništva

Pravni osnov
Pravni osnov za izradu procjena stanovništva je regulisan Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19) i Godišnjim planom statističkih istraživanja ("Sl. list CG", br. 53/11).

METODOLOŠKE OSNOVE 

Cilj procjene stanovništva

Svrha proizvodnje procjena stanovništva je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu prirodnog kretanja stanovništva Crne Gore i opština, nataliteta, fertiliteta, i drugih indikatora.

Izvori podataka

Izvor podataka za procjene stanovništva je popis, statistika rođenih, statistika umrlih i migracije stanovništva. Procjene stanovništva izrađuju se po polu, starosti, kao i na nivou opština u toku jedne godine.

Informacije o procjenama stanovništva mogu se naći u sekcijama ispod.
 
 

Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci

 

 

.