Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Rođeni

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje Statistike rođenih je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19) i Godišnji plan statističkih istraživanja koji se objavljuje u Službenom listu za narednu godinu..

 

METODOLOŠKE OSNOVE 
 
Cilj istraživanja

Svrha statistike rođenih je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu prirodnog kretanja stanovništva Crne Gore i opština, nataliteta, fertiliteta, i drugih indikatora. Cilj statistike rođenih je da opiše prirodno kretanje stanovništva preko broja živorođenih.

Izvori podataka

Izvor podataka Statistike rođenih je administrativni izvor - Matični registar rođenih koji vodi organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (Ministarstvo unutrašnjih poslova). Podaci se dostavljaju shodno Sporazumu o dostavljanju podataka koji je potpisan između Uprave za statistiku i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Obuhvat

Statistika rođenih pokriva sve slučajeve rođenja upisane u Matični registar rođenih koji se zatim obrađuju u skladu sa pravilima prisutnosti utvrđenim u metodologiji.
 

Zaštita individualnih podataka


Na osnovu sporazuma o saradnji koji je sklopljen između Uprave za statistiku i Ministarstva unutrašnjih poslova podaci koji se dostavljaju Upravi za statistiku ne sadrže ni jedno obilježje koje omogućava identifikaciju lica.

 

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod. 

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci
 

 

 

 

.