Prevoz putnika i robe

Pod prevezenom robom podrazumijevaju se sve pošiljke tereta (robe) koji je prevezen na osnovu ugovora o prevozu. Količina prevezene robe izražava se u bruto težini, što znači da težina robe obuhvata i težinu ambalaže ili opreme (kontejneri).

Prevoz robe u željezničkom saobraćaju se iskazuje u tonama i u ostvarenim tonskim kilometrima.
Prevoz po vrstama robe razvrstan je na osnovi klasifikacije robe NST 2007.

Putnik je svako lice koje je nabavilo voznu kartu ili odgovarajuću voznu ispravu i ušlo u određeno prevozno sredstvo sa ciljem da se preveze do mjesta opredjeljenja.

Prevoz putnika se u željezničkom saobraćaju iskazuje brojem putnika i putničkim kilometrima.
 

Kvartalni podaci Godišnji podaci

 

.